W dziale Bibliografie rzymska Fundacja im. Janiny Zofii Umiastowskiej zamierza udostępnić przydatne narzędzia kulturowe przybliżające polskie realia czytelnikom, badaczom, znawcom i osobom zainteresowanym.

Słowo Instrument pochodzi od wyrazu „budować”(instruĕre). Nasze „narzędzia” są specjalnie przygotowywane przez poszczególnych autorów. Każdy autor swobodnie wybiera, jaki „klucz” zaproponować, aby poznać, obserwować, opisywać, badać, mierzyć, analizować, ewentualnie odszyfrowywać i zrozumieć Polskę wczoraj, dziś, jutro. Nie są to zatem zwykłe spisy, ale raczej unikalne repertuary ułatwiające badania. Zrozumiałe i przemyślane narzędzia, łatwe w obsłudze, ale zawsze otwarte na nowe spostrzeżenia i uzupełnienia, sugestie, dalsze integracje i wzbogacenia.

Gromadząc i wybierając najróżniejsze źródła – historiograficzne, literackie, filozoficzne, artystyczne, kinematograficzne, teatralne, wizualne, dźwiękowe – nasze Bibliografie mają na celu wykorzystanie wszystkich możliwości badania Polski i stosunków włosko-polskich, tworzenia coraz to nowych i bardziej rozbudowanych syntez, poszerzania dyskusji i poznawania różnych punktów widzenia, pomagania współczesnym Europejczykom w lepszym postrzeganiu własnego kontynentu poprzez ukierunkowane, nawet bardzo szczegółowe pytania. Oto przykłady:

 • Z jakimi 100 pracami warto się zapoznać, aby lepiej zrozumieć fenomen Solidarności? Przeczytaj odpowiedź Jacka Kołtana.j Przeczytaj uzupełnienie autorstwa Vincenzo Bova
 • Jakie publikacje wydane po 1989 r. na temat 2 Korpusu Polskiego we Włoszech są dostępne we włoskich bibliotekach? Przeczytaj odpowiedź Aleksandry Makowskiej-Ferenc
 • Jakie dzieła przeczytać, aby docenić wagę i rolę obecności Żydów w polskiej historii i kulturze?Przeczytaj odpowiedź Laury Quercioli Mincer
 • Jakie książki przeczytać, by zrozumieć polską transformację po 1989 roku? Przeczytaj odpowiedź Mileny Cygan
 • Jakie prace warto przeczytać, aby zrozumieć fenomen polskiej emigracji do Włoch? (w przygotowaniu przez Kamilę Kowalską)
 • Które polskie badania wprowadziły innowacje w dziedzinie studiów nad narodowymi, dwustronnymi, wielostronnymi „miejscami pamięci”? (w przygotowaniu przez Roberta Trabę)
 • Jakie 50 polskich filmów obejrzeć, aby zrozumieć dzisiejszą Polskę? (w przygotowaniu przez Lorenzo Costantino)
 • Które książki wyjaśniają doświadczenie Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej? (w przygotowaniu przez Daniele Stasi)
 • O jakich publikacjach należy pamiętać, aby zrozumieć rok 1989, przełomowy rok w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej? (w przygotowaniu przez Fernando Orlandi)
 • Jakie książki i jakich autorów czytać, aby pogłębić wiedzę o polskim kinie?
 • Z jakimi publikacjami i katalogami wystaw warto się zapoznać, chcąc obcować z polską sztuką?
 • Które książki dokumentują i badają zjawisko polskiego teatru w drugiej połowie XX wieku?
 • Poprzez jakie dzieła odczytamy na nowo historię PRL-Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej?
 • Które publikacje poświęcone są stosunkom polsko-ukraińskim?
 • Które polskie teksty i autorzy wprowadzili innowacje w dziedzinie przekładoznawstwa, a w szczególności przekładu z języka polskiego na włoski?

Badania

W sekcji Badania Fundacja im. Janiny Zofii Umiastowskiej zamierza udostępnić wstępne opracowania na tematy związane z Polską, które w razie potrzeby mogą być dalej pogłębiane poprzez korzystanie z innych źródeł i dalsze analizy.

– Jak doniesienia z Polski (negocjacje rząd-opozycja, Okrągły Stół, wybory) były odbierane przez komunistyczną gazetę l’Unità w okresie od lipca 1988 r. do grudnia 1989 r.? Przeczytaj odpowiedź Lorenzo Noto