Rozpoczęcie digitalizacji zbiorów bibliotecznych Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach Rządowego Programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem. 

Lista publikacji Fundacji opracowana według tematów: