Regulamin i Konsultacje zasobów Biblioteki Fundacji Rzymskiej Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej

Biblioteka Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej mieści się przy via Piemonte 117, klatka schodowa A, pierwsze piętro, m.1, w Rzymie 00187, tel. (+39) 06 4814263.

Biblioteka jest otwarta dla czytelników, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową (napisz do nas), dwa razy w tygodniu: wtorek i czwartek w godzinach 11-17.

Biblioteka pozostaje zamknięta od ostatniego czwartku lipca do pierwszego wtorku września oraz od 23 grudnia do 7 stycznia każdego roku.

ZASADY KORZYSTANIA

Biblioteka Fundacji jest otwarta, wyłącznie po pisemnym umówieniu, dla osób prowadzących badania naukowe, działalność dydaktyczną i inicjatywy kulturalne.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się drogą mailową (fumiast@gmail.com), podając uzasadnienie swojego programu badawczego i załączając ewentualne listy  polecające.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Biblioteki. Na miejscu konieczna jest rejestracja i okazanie pracownikowi dokumentu tożsamości.

DOSTĘPNE USŁUGI

Czytelnia

Czytelnia jest przeznaczona wyłącznie do korzystania z materiałów bibliotecznych. Czytelnicy mogą przynosić własne woluminy lub kserokopie tylko wtedy, gdy są one potrzebne do pracy na miejscu. Ich posiadanie należy zgłosić bibliotekarzowi.

Materiały niezinwentaryzowane nie są udostępniane.

W czytelni znajdują się maksymalnie 3-4 stanowiska do pracy, komputer do konsultacji katalogu OPAC i bezpłatne Wi-Fi.

Czytelnik, które chce, aby dzieło, z którego korzysta pozostało dla niego dostępne, musi złożyć wniosek do bibliotekarza, przestrzegając warunków depozytu. Publikacje pobrane do czytania można pozostawić w depozycie na maksymalnie 7 dni.

Użytkownik nie może opuścić Biblioteki bez uprzedniego zwrotu przeglądanych woluminów.

Wypożyczanie książek

Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń do domu.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej może uznaniowo świadczyć usługi wypożyczeń międzybibliotecznych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, wszystkim bibliotekom, które dopuszczają wzajemność. Koszty usługi ponoszą wnioskodawcy. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni.

Usługi powielania elektronicznego

Samodzielne powielanie materiałów bibliotecznych przez użytkowników nie jest dozwolone. Możliwe jest jednak uzyskanie, na własny koszt, reprodukcji do osobistego użytku dzieł będących własnością Biblioteki, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich (ustawa nr 248/2000). Możliwe jest tylko wykonywanie reprodukcji materiałów w formacie cyfrowym.

BIBLIOTEKA

UMÓW SIĘ