Rada Administracyjna

Giorgio Farina, Studio Farina, Rzym
Krystyna Jaworska, Uniwersytet w Turynie
Katarzyna Morawska, Warszawa
Paolo Morawski (Prezes), Rzym
Donatella Sasso, Turyn

Giorgio Carosi (Audytor)
Carlotta Fasani (Audytor)

Sekretariat

Agnieszka Cichoń, Rzym

Projekty cyfrowe

Riccardo Poligneri, Turyn

Strona internetowa

Vincenzo Angelini, Bari

Fundacja rzymska margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej,
Via Piemonte 117 – 00187 Roma
info@fondazioneumiastowska.com