CALL FOR PAPERS – SAVE THE DATE

Włochy-Polska-Europa. Wspólne miejsca pamięci – to roboczy tytuł konferencji, która odbędzie się w Rzymie 4 października 2024 roku.

Zapoznaj się z prezentacją wydarzenia i wstępnym programem tutaj.

Konferencja organizowana jest przez:

  • Fundacja rzymska im. Janiny Umiastowskiej. 

We współpracy naukowej z (w kolejności alfabetycznej):

  • Associazione Italiana Polonisti (AIP) 
  • Associazione Italiana Studi di Storia dell’Europa Centrale e Orientale (AISSECO)
  • Centro di Ricerca Interdipartimentale sull’Europa centro-orientale, la Russia e l’Eurasia (CRIERE) dell’Università degli Studi Roma Tre
  • Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali (SEAI), „Sapienza” Università di Roma
  • Istituto Polacco di Roma
  • PAN Stacja Naukowa w Rzymie
  • Robert Traba, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN)

Konferencję dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i dokumenty

  • Paolo Morawski, Polonia-Italia. Luoghi Spazi Momenti Tempi di Memoria. Italia-Polonia. Presentazione per il 90° anniversario della Cattedra di Lingua e letteratura polacca alla «Sapienza Università di Roma», sabato 14 dicembre 2019. Leggi qui.
  • Paolo Morawski, “Luoghi di memoria” italo-polacchi. Condivisioni e distanze – The Italian-Polish “places of memory”: sharing and distances. Nota 07-07-2021. Leggi qui.