Fundacja Janiny Zofii Umiastowskiej otrzymała różne wyróżnienia i nagrody z Polski za całokształt swojej działalności, między innymi:

  • Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany 13 września 2016 r.,
  • w 2018 r. Dyplom Uznania Prezydenta RP Andrzeja Dudy „za aktywny udział w pracach Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie oraz wybitne zasługi dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju”;
  • Medal „Pro Bono Poloniae” w dniu 2 kwietnia 2022 r.
Stanisław A. Morawski podczas ceremonii wręczenia nagród dla Fundacji (2018)

DYNAMICZNA SIEĆ RELACJI I WSPÓŁPRACY

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ