W ciągu ostatnich trzydziestu lat Fundacja zaakcentowała swój oryginalny charakter w sferze polskich instytucji kulturalnych działających na Zachodzie poprzez ciągłe poświęcanie się rozwojowi kompleksowej dokumentacji obejmującej cztery główne tematy:

  • wkład ekonomiczno-społeczny i kulturowy (polityczno-ideowy, intelektualny, wydawniczy, artystyczny) Polaków we Włoszech w XX i XXI wieku;
  • historia 2 Korpusu we Włoszech podczas II wojny światowej, również poprzez wyszukiwanie i gromadzenie niepublikowanych materiałów pisemnych i ustnych;
  • historia zaangażowania obywatelskiego i polityczno-kulturowo-religijnego polskiej emigracji we Włoszech (środowiska, grupy, działania), które nakładały się na siebie po II wojnie światowej i podczas zimnej wojny;
  • działania i powiązania między polskimi społecznościami obecnymi na terytorium Włoch po 1989 roku.

Dla każdego z tych obszarów Fundacja redaguje i wydaje publikacje celowe i popularyzatorskie. Zobacz Publikacje. 

MISJA

NOWE KIERUNKI