Z okazji 80. rocznicy IV bitwy o Monte Cassino (maj 1944-2024), Fundacja ustanowi Nagrodę 2 Korpusu we Włoszech dla absolwentów (licencjat, magisterium) i doktorantów.

Nagroda będzie nosiła imię Aleksandry i Mieczysława Białkiewiczów .

Aleksandra Białkiewicz (1922-2010) i Mieczysław Białkiewicz (1920-2004), dawni żołnierze 2 Korpusu, którzy po wojnie wyemigrowali do Londynu, wyróżnili się nie tylko działalnością charytatywną w Wielkiej Brytanii, ale także zaangażowaniem na rzecz Polski i polskiej społeczności emigracyjnej po II wojnie światowej. Zobacz katalog wystawy poświęconej ich czci.

W latach 2014 i w 2021 Fundacja Janiny Umiastowskiej otrzymała dwie darowizny od założonej przez nich Fundacji Białkiewiczów, mające na celu wsparcie pamięci o 2 Korpusie we Włoszech.