Okładki i fragmenty książek należących do Biblioteki Fundacji Rzymskiej Margrabiny Janiny Umiastowskiej ułożone chronologicznie według roku wydania.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rządowego programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Granicami Kraju.