Fundacja Janiny Umiastowskiej, w osobie jej Prezesa, jest członkiem zarządu Związku Polaków we Włoszech, w którego powstaniu w 1996 roku ówczesny Prezes Fundacji Umiastowskiej Stanisław A. Morawski brał czynny udział, zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i w późniejszej działalności. Związek Polaków we Włoszech miał pełne wsparcie organizacyjne (w tym obsługę sekretariatu) ze strony Fundacji Janiny Zofii Umiastowskiej do marca 2012 roku. Następnie Fundacja przejęła główną odpowiedzialność za przygotowanie i organizację dorocznego Zjazdu Związku. Dokumentacja działalności Stowarzyszenia z lat 1996-2023, z jego 28 dorocznych Zjazdów do 2023 r., wraz z dokumentacją dotyczącą poszczególnych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, przechowywana jest w Fundacji Umiastowskiej.

Fundacja Umiastowska była przez wiele lat współwydawcą dwujęzycznego Biuletynu „Polonia Włoska” organu Związku Polaków we Włoszech, którego ponad 100 pierwszych numerów ukazało się pod redakcyjnym kierownictwem Andrei Morawskiego oraz dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu i aktywnej współpracy kolejnych kreatywnych zespołów redakcyjnych. Fundacja przyczyniła się do powstania i narodzin periodyku w 1995 r., wspierała go logistycznie i organizacyjnie, a także dynamicznie współpracowała przy doborze treści, działalności redakcyjnej i wydawniczej. Archiwum Biuletynu znajduje się w siedzibie Fundacji Umiastowskiej.

Od 1998 roku Fundacja Umiastowska jest członkiem Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ-Stała Konferencja Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie)  i uczestniczy w jej dorocznych spotkaniach odbywających się w różnych częściach świata. Między innymi zorganizowała dwie doroczne sesje z ramienia MABPZ. Pierwszą w 2008 r. wspólnie z Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. Drugą w 2014 r. również wraz z Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, jak i z Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych oraz z kościołem św. Stanisława Kostki w Rzymie. Fundacja zredagowała i opublikowała materiały z dorocznej sesji w 2014 r. poświęconej niemal w całości 2 Korpusowi Polskiemu we Włoszech. Ponadto Fundacja wspólnie z Polenmuseum z Rapperswil w Szwajcarii, opracowała i wydała materiały z dorocznej sesji w 2016 roku. Zobacz Publikacje.  

Fundacja Umiastowska, w osobie swojego Prezesa, jest z urzędu członkiem Rady Zarządzającej Fundacji Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego we Włoszech powołanej w latach 2014-2015, której celem jest uczczenie, zachowanie pamięci i upowszechnianie wiedzy o historii 2 Korpusu Polskiego we Włoszech oraz o jego wkładzie w wyzwolenie Włoch podczas II wojny światowej. Głównym zadaniem Fundacji Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego jest utrzymanie i opieka nad Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego/Centrum Informacyjnego Monte Cassino. Muzeum zostało otwarte 17 maja 2014 r. z okazji 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

WYRÓŻNIENIA

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ