PREZES EDMUND LELIWA-LELESZ (1944-1963)

  • NAPRAWIANIE SIECI ZERWANYCH PRZEZ WOJNĘ. ROLA NAUKI
  • WSPIERANIE POLSKICH ARTYSTÓW

PREZES EMERYK HUTTEN-CZAPSKI (1968-1979)

  • POMOC POLSKIM ŚRODOWISKOM NIEZALŻNYM
  • KSIĄŻKI I PUBLIKACJE Z ZACHODU NA WSCHÓD

PREZES STANISŁAW A. MORAWSKI (1979-2019)

  • STYPENDIA I KSIĄŻKI
  • DOSTOSOWAĆ SIĘ DO NOWYCH OKOLICZNOŚCI (1989 I 2004)
  • REKONSTRUKCJA HISTORII: DOKUMENTY, ŚLADY, WSPOMNIENIA
  • PUBLIKOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE