Publikacje > Wydawnictwa Fundacji

Stanisław Westwalewicz, Malarz i żołnierz 2. Korpusu Polskiego

Stanisław Westwalewicz, Malarz i żołnierz 2. Korpusu Polskiego [La vita e l’attività artistica del pittore e soldato del 2º Corpo d’Armata Polacco], red. Ewa Prządka, we współpracy z Białkiewicz Trust, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. XIV, 101 stron + kolorowe fotografie, 23,5 cm, Rzym – Warszawa, Fundacja Rzymska Markizy Janiny Zofii Umiastowskiej, druk EDO Jakub Łoś, 2016.

TREŚĆ: Wspomnienia wojenne i narracje o perypetiach Stanisława Westwalewicza, artysty i bojownika 2 Korpusu. Książka powstała we współpracy z kilkoma autorami, w tym z synem żołnierza, Andrzejem Westwalewiczem, który udostępnił materiały archiwalne i obrazy ojca, z których część zamieszczono w posłowiu książki. Wspomnienia autora, sięgające 42 lat wstecz do wydarzeń opisanych w książce, dobrze opisują okoliczności, w jakich powstała jego kolekcja, którą przywiózł do Polski po zakończeniu wojny. Wstęp Ewy Prządki. Spis Treści

CONTENUTO: Ricordi di guerra e narrazioni delle vicissitudini di Stanisław Westwalewicz, artista e combattente del 2º Corpo d’Armata. Il libro è stato scritto in collaborazione con diversi autori, tra cui il figlio del soldato, Andrzej Westwalewicz, che ha condiviso materiali d’archivio e dipinti del padre, alcuni dei quali sono presenti nella postfazione del libro. Le memorie dell’autore, risalenti a 42 anni prima rispetto agli eventi narrati nel libro, descrivono bene le circostanze nella quale è stata creata la sua raccolta. Collezione che lui stesso ha riportato in Polonia dopo la fine della guerra. Introduzione di Ewa Prządka. Indice