Publikacje > Wydawnictwa Fundacji

Materiały XXXVI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Materiały XXXVI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, 17 – 21 września 2014 [Materiali della XXXVI Sessione della Conferenza Permanente degli Archivi, Musei e Biblioteche polacche all’estero, dal 17 al 21 settembre 2014], red. Anna Kwiatkowska, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. XIII, 232 stron + kolorowe fotografie, 24 cm, Rzym – Warszawa, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk EDO Jakub Łoś, 2015.

TREŚĆ: Materiały XXXVI Sesji Stałej Konferencji Archiwów, Muzeów i Bibliotek Polskich za Granicą, współorganizowanej przez Fundację Umiastowskiej, dotyczące 2 Korpusu Polskiego we Włoszech i losów jego żołnierzy w okresie powojennym. Wstęp Hieronima Fokcińskiego. Spis treści

CONTENUTO: Materiali della XXXVI Sessione della Conferenza Permanente degli Archivi, Musei e Biblioteche polacche all’estero, co-organizzata dalla Fondazione Umiastowska, riguardante il 2° Corpo d’armata Polacco in Italia e la sorte dei suoi soldati nel dopoguerra. Introduzione di Hieronim Fokciński. Indice