Publikacje > Inni wydawcy

Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo: esperienze e prospettive in Italia e Polonia

Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo: esperienze e prospettive in Italia e Polonia. Atti del V Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali, Venezia, 19-20 giugno 2014 [Parlamenty narodowe, polityki publiczne i rządy: doświadczenia i perspektywy w Polsce i we Włoszech. Akta V kolokwium włosko-polskiego poświęcone zmianom instytucjonalnym, Wenecja, 19-20 czerwca 2014], a cura di Gian Candido de Martin, Zbigniew Witkowski, Piero Gambale, Collana di Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche ‘Vittorio Bachelet’, nuova serie 15, 478 pagine, 24 cm, San Giuliano Milanese, in collaborazione con Dipartimento di Scienze politiche, del Centro studi sul Parlamento e della School of Government della LUIS Guido Carli, la Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska, Editore CEDAM, Wolters Kluver Italia, 2016.

CONTENUTO: Il volume raccoglie le relazioni e gli interventi svolti nell’ambito del V Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali nei due Paesi, tenutosi a Venezia nelle giornate del 19 e 20 giugno 2014. Nel Colloquio si sono osservate le trasformazioni istituzionali in Italia e Polonia, adottando uno schema che si potrebbe definire „bifocale”: da un lato, analizzando l’Europa e le dinamiche del suo processo di integrazione istituzionale; dall’altro passando in rassegna le vicende salienti dei singoli ordinamenti italiani e polacchi in questo ultimo lasso di tempo, in cui si è anche avviato in Italia un processo significativo di riforma costituzionale. Indice

TREŚĆ: W niniejszym tomie zebrano referaty i wystąpienia wygłoszone podczas 5. włosko-polskiego kolokwium na temat przemian instytucjonalnych w obu krajach, które odbyło się w Wenecji w dniach 19-20 czerwca 2014 roku. Kolokwium przyglądało się przemianom instytucjonalnym we Włoszech i w Polsce, przyjmując schemat, który można określić jako „dwubiegunowy”: z jednej strony, analizując Europę i dynamikę procesu jej integracji instytucjonalnej; z drugiej strony, dokonując przeglądu najważniejszych wydarzeń w poszczególnych włoskich i polskich systemach prawnych w ostatnim okresie, w którym we Włoszech zapoczątkowano również znaczący proces reformy konstytucyjnej. Spis treści