Publikacje > Inni wydawcy

Wspomnienia Polityczne 1939-1945

Wspomnienia Polityczne 1939-1945. Ku jakiej Polsce szliśmy [Memorie politiche 1939 – 1945. Verso quale Polonia stavamo andando], 196 stron + kolorowe fotografie, 21,5 cm, Katowice, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej we współpracy z Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym, Wydawnictwo Unia Jerzy Skwara, 2012.

TREŚĆ: Biografia i wspomnienia Konrada Sieniewicza, spisane w 1991 roku w Rzymie przed powrotem do Polski. Opowiadają one o jego życiu w latach 1939-1945 i są częścią ważnego archiwum stworzonego przez niego przy Via del Plebiscito 107 w Rzymie. Przedmowa Jerzego Skwary. Spis treści 

CONTENUTO: Biografia e ricordi di Konrad Sieniewicz, scritte nel 1991 a Roma prima del ritorno in Polonia. Raccontano la sua vita dal 1939-1945 e sono parte di un importante archivio creato dallo stesso nel suo ufficio in via del Plebiscito 107 a Roma. Prefazione di Jerzy Skwara. Indice