Publikacje > Inni wydawcy

Emeryk Hutten Czapski 1897-1979

Emeryk Hutten Czapski 1897-1979, Szkic biograficzny i wspomnienia współczesnych [Emeryk Hutten Czapski 1897-1979, Cenni biografici e ricordi dei suoi contemporanei], red. Edward Borowski, 112 stron + czarno-białe fotografie, 21,5 cm, Londyn, Oficyna Poetów i Malarzy, 1986.

TREŚĆ: Antologia tekstów o Emeryku Hutten Czapskim (1897-1979). Biografia, wspomnienia, opisy spotkań i jego działalności we Włoszech oraz inne materiały zebrane przez Fundację Umiastowską, której Czapski był prezesem w latach 1968-1979. Komornik Polskiego Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego, kolekcjoner, związany z 2 Korpusem Polskim we Włoszech, polityk okresu międzywojennego. Wstęp Stanisława A. Morawskiego. Spis  Ilustracji i Spis rzeczy 

CONTENUTO: Miscellanea su Emeryk Hutten Czapski (1897-1979). Biografia, ricordi, incontri, attività in Italia e altri materiali raccolti dalla Fondazione Umiastowska, di cui Czapski è stato Presidente nel 1968-1979. Balì del Sovrano Militare Ordine di Malta polacco, collezionista, legato al 2° Corpo d’Armata polacco in Italia, politico tra le due guerre mondiali. Introduzione di Stanisław A. Morawski. Indici