Testimonianze Tom II – W kręgu kultury i sztuki

W kręgu kultury i sztuki [Intorno alla cultura e all’arte], red. Ewa Prządka, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. II, Świadectwa – Testimonianze v. II, 368 stron + czarno-białe fotografie, 21 cm, Rzym, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk Abilgraph 2002.

TREŚĆ: Zbiór wywiadów z wieloma polskimi artystami i działaczami kultury mieszkającymi i działającymi w powojennych Włoszech (Jerzy Hordyński, Tadeusz Koper, Maria Papa, Igor Mitoraj, Andrzej W. Szymkiewicz, Józef Natanson, Ryszard Demel, Alina Kalczyńska Scheiwiller, Jan Wojciech Osęki-Nowicki, Maria Pałasińska, Czesław Kaczyński, Andrzej Snarski, Bożena Możdżonek Leofreddi, ks. Józef Penkowski, Adam Bróż, Robert Stpiczyński, Anna Wentkowska Verzi, Halina Lorenc Antonangeli). W wywiadach starano się nakreślić dokładny obraz artystów, opisać atmosferę twórczą panującą w ich pracowniach oraz przeanalizować środowisko społeczne, w którym żyli. Z tego cennego zbioru wyłaniają się portrety ludzi i postaci kultury, o których istnieniu często nie wiedzieliśmy. Przedmowa Ewy Prządki. Spis treści 

CONTENUTO: Raccolta di incontri con alcuni artisti e protagonisti culturali polacchi residenti ed attivi nel dopoguerra in Italia (Jerzy Hordyński, Tadeusz Koper, Maria Papa, Igor Mitoraj, Andrzej W. Szymkiewicz, Józef Natanson, Ryszard Demel, Alina Kalczyńska Scheiwiller, Jan Wojciech Osęki-Nowicki, Maria Pałasińska, Czesław Kaczyński, Andrzej Snarski, Bożena Możdżonek Leofreddi, Padre Józef Penkowski, Adam Bróż, Robert Stpiczyński, Anna Wentkowska Verzi, Halina Lorenc Antonangeli). Nelle interviste si cerca di delineare un’immagine accurata degli artisti, di descrivere l’atmosfera creativa dei loro studi e di analizzare l’ambiente sociale nel quale vivevano. Da questa preziosa raccolta si vanno a delineare dei ritratti vividi di uomini e personaggi di cultura di cui spesso non conoscevamo l’esistenza. Prefazione di Ewa Prządka. Indice