Materiały XXXVII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Materiały XXXVII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, 3 – 5 września 2015 [Materiali della XXXVII Sessione della Conferenza Permanente degli Archivi, Musei e Biblioteche polacche all’estero, 3-5 settembre 2015], red. Anna Kwiatkowska, Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, 288 stron + kolorowe fotografie, 24 cm, Rzym – Warszawa, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, we współpracy z Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum Polskie w Rapperswilu, druk R.D.S., 2016.

TREŚĆ: Materiały z XXXVII Sesji Stałej Konferencji Archiwów, Muzeów i Bibliotek Polskich za Granicą dotyczące obecności Polaków za granicą. Wygłoszone referaty miały na celu upamiętnienie mecenasów i sponsorów instytucji emigracyjnych. Wstęp autorstwa Anny Buchmann. Spis treści 

CONTENUTO: Materiali della XXXVII Sessione della Conferenza Permanente degli Archivi, Musei e Biblioteche polacche all’estero riguardante la presenza di polacchi all’estero. Le relazioni presentate sono state concepite per commemorare i mecenati e i finanziatori delle istituzioni dell’emigrazione. Introduzione di Anna Buchmann. Indice