Pubblicazioni > Edizioni della Fondazione

“My z Polski, my tułacze…”. Wojenny dziennik i śpiewnik Antoniego Tassa (1940-1942)

“My z Polski, my tułacze…”. Wojenny dziennik i śpiewnik Antoniego Tassa (1940-1942) [“My z Polski, my tułacze…”: diario e canzoni di guerra di Antoni Tass (1940-1942)], red. Maria Aleksandra Radożycka, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. XVII, Memoriæ, v. II, 170 stron + kolorowe fotografie, 21 cm, Rzym, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk EDO Jakub Łoś, 2021.

TREŚĆ: Rekonstrukcja historyczna odnalezionego dziennika Antoniego Tassa, który jest jedynym historycznym i osobistym dokumentem osiemnastoletniego żołnierza 2 Korpusu Polskiego. Pamiętnik jest wzbogacony rysunkami i tekstami piosenek zebranymi podczas jego wojennych doświadczeń. Spis treści

CONTENUTO: Ricerca e ricostruzione storica del diario ritrovato di Antoni Tass, che rappresenta l’unico documento storico e personale del giovanissimo soldato del 2º Corpo d’Armata polacco. Il diario è arricchito da disegni e testi di canzoni raccolti durante le sue esperienze in guerra. Indice