Pubblicazioni > Edizioni della Fondazione

Eryk Jankowski, Da deportato a liberatore. Ricordi di un soldato del 2° Corpo d’armata polacco in Italia

Eryk Jankowski, Da deportato a liberatore. Ricordi di un soldato del 2° Corpo d’armata polacco in Italia [Od deportacji do wyzwolenia. Wspomnienia żołnierza 2° Korpusu Polskiego we Włoszech], a cura di Donatella Sasso, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. XVIII, Memoriæ, v. III, 139 pagine + fotografie a colori, 21 cm, Roma – Varsavia, Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska, stampa EDO Jakub Łoś, 2022.

CONTENUTO: Le memorie di Eryk Jankowski, colonnello del 2º Corpo d’Armata polacco in Italia, ripercorrono un’esistenza eccezionale. Una storia fatta di grandi perdite, di dolori, ma esempio di forza nella capacità di rinnovarsi. Premessa di Krystyna Jaworska. Introduzione di Amedeo Antonio Jankowski e Claudio Jankowski. Indice 

TREŚĆ: Wspomnienia Eryka Jankowskiego, pułkownika 2 Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech, przedstawiają jego wyjątkowe losy. Opowieść o wielkich stratach, bólu, ale także o wielkiej sile i zdolności do przetrwania i odnajdywania się w każdej sytuacji. Przedmowa Krystyny Jaworskiej. Wstęp Amedeo Antonio Jankowski i Claudio Jankowski. Spis treści