Pubblicazioni > Edizioni della Fondazione

Kazimierz Marmoross, Dal Medio Oriente in Italia con l’Armata Polacca. Diario di guerra 1942-1946

Kazimierz Marmoross, Dal Medio Oriente in Italia con l’Armata Polacca. Diario di guerra 1942-1946 [Od Bliskiego Wschodu do Włoch z Armią Polską. Dziennik wojenny 1942-1946], a cura di Krystyna Jaworska, trad. di Kamila Nitkiewicz e Krzysztof Bogucki, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. XVI, Memoriæ v. I, 120 pagine + fotografie a colori, 20,5 cm, Rzym – Warszawa, Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska, stampa EDO Jakub Łoś, 2018.

CONTENUTO: Ricordi di guerra di Kazimierz Marmoross, ufficiale pluridecorato del 2º Corpo d’armata al servizio del generale W. Anders. Il diario (1942-1946) è un’avvincente testimonianza di quegli anni perigliosi. Introduzione di Krystyna Jaworska. Presentazione di Alberto Turinetti di Priero. Premessa di Wanda Marmoross. Indice

TREŚĆ: Wspomnienia wojenne Kazimierza Marmorossa, odznaczonego oficera 2 Korpusu Armijnego w służbie gen. W. Andersa. Dziennik (1942-1946) to trzymająca w napięciu relacja z czasów wojny. Wstęp Krystyny Jaworskiej. Wstęp Alberto Turinetti di Priero. Przedmowa Wandy Marmoross. Spis treści