Katalog starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie

Katalog starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie [Catalogo di stampe antiche della Biblioteca del Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici di Roma], red. Krzysztof Soliński, Polonika XVI-XVIII wieku w Bibliotekach Rzymskich, v. 4, 132 strony + kolorowe fotografie, 24 cm, Warszawa, we współpracy z Biblioteka Narodowa, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, 2016.

TREŚĆ: Katalogi starych druków dotyczących Polski znajdujących się w rzymskich bibliotekach, w szczególności w Bibliotece Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. Kolekcja starodruków liczy 244 pozycje bibliograficzne w 175 woluminach pochodzących głównie z XVIII wieku. Wstęp Krzysztofa Solińskiego. Spis treści 

CONTENUTO: Cataloghi di stampe antiche riguardanti la Polonia presenti nelle biblioteche romane, nello specifico nella Biblioteca del Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici di Roma. La collezione di libri a stampa antica conta 244 voci bibliografiche in 175 volumi per lo più del XVIII secolo. Introduzione di Krzysztof Soliński. Indice