Katalog poloników w Bibliotece Università Alessandrina

Katalog poloników w Bibliotece Università Alessandrina [Catalogo dei Polonica nella Biblioteca Università Alessandrina], red.Krzysztof Soliński, Polonika XVI-XVIII wieku w Bibliotekach Rzymskich, v. 3, 168 stron + kolorowe fotografie, 24 cm, Warszawa, we współpracy z  Biblioteka Narodowa, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, 2014.

TREŚĆ: Katalogi starodruków dotyczących Polski znalezionych w rzymskich bibliotekach, w szczególności w Bibliotece Università Alessandrina. Katalog zawiera 429 pozycji, z których prawie połowa została opublikowana we Włoszech. 243 druków to druki z XVI wieku, okresu, w którym dzieła polskich autorów były publikowane w dużych ilościach przez zagranicznych wydawców. Wstęp Krzysztofa Solińskiego. Spis treści 

CONTENUTO: Cataloghi di stampe antiche riguardanti la Polonia presenti nelle biblioteche romane, nello specifico la Biblioteca Università Alessandrina. Il catalogo contiene 429 voci, di cui quasi la metà sono pubblicate in Italia. Di queste, 243 sono stampe del XVI secolo, periodo in cui le opere di alcuni autori polacchi venivano pubblicate in grande quantità dalle case editrici straniere. Introduzione di Krzysztof Soliński. Indice