Katalog poloników w Biblioteca Casanatense

Katalog poloników w Biblioteca Casanatense [Catalogo della Polonica nella Biblioteca Casanatense], red. Krzysztof Soliński, Polonika XVI-XVIII wieku w Bibliotekach Rzymskich, v. 5, 443 stron + kolorowe fotografie, 24 cm, Warszawa, we współpracy z  Biblioteka Narodowa, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, 2016.

TREŚĆ: Katalogi zabytkowych druków związanych z Polską znajdujących się w rzymskich bibliotekach. Piąty tom serii jest tomem specjalnym, poświęconym Bibliotece Casanatense, uważanej za jedną z największych i najważniejszych bibliotek publicznych w Rzymie. To nie przypadek, że jest ona znana wśród włoskich historyków kościoła jako “najlepsza i najbardziej kompletna biblioteka w Rzymie po Bibliotece Watykańskiej”, ponieważ jej zbiory charakteryzują się rzadką kompletnością. Niezwykłą cechą tego katalogu jest szeroka gama dokumentów tematycznie związanych z Polską, napisanych po polsku, a także w innych językach: łacinie, włoskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, angielskim, starożytnej grece, hebrajskim i tureckim. Wstęp Krzysztofa Solińskiego. Spis treści 

CONTENUTO: Cataloghi di stampe antiche riguardanti la Polonia presenti nelle biblioteche romane, nello specifico la Biblioteca Casanatense. Il quinto volume della collana è un volume speciale, tratta della Biblioteca Casanatense considerata una delle più grandi e importanti biblioteche pubbliche di Roma. Non a caso è nota tra gli storici della Chiesa italiana come “la migliore e più completa Biblioteca di Roma dopo la Vaticana”, in quanto le sue collezioni sono caratterizzate da una rara completezza. Caratteristica rilevante di questo catalogo è l’ampia varietà dei documenti tematicamente legati alla Polonia scritti sia in polacco che in altre lingue: latino, italiano, francese, tedesco, spagnolo, inglese, greco antico, ebraico e turco. Introduzione di Krzysztof Soliński. Indice