Pubblicazioni > Edizioni della Fondazione

Ricordare il 2° Corpo d’Armata Polacco in Italia (1943-1946)

Ricordare il 2° Corpo d’Armata Polacco in Italia (1943-1946). Inter arma non silent musae [Pamiętając 2 korpus Armii Polskiej we Włoszech (1943-1946). Inter arma non silent musae], a cura di Paolo Morawski, in collaborazione con Białkiewicz Trust, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. XI, 396 pagine + fotografie in b/n, 24 cm, Roma, Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska, edizione Djinn di CasettaLuPi, 2014.

CONTENUTO: Atti della conferenza organizzata dalla Fondazione Romana J. S. Umiastowska assieme con l’Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di studi di Roma, riguardante il 2° Corpo d’Armata Polacca in Italia. Alle testimonianze degli ex combattenti si aggiungono analisi e spunti elaborati da alcuni studiosi italiani e polacchi che hanno affrontato questi temi storici con grande accuratezza. Interventi introduttivi di Wojciech Ponikiewski, Piotr Salwa, Stanisław A. Morawski, Paolo Morawski. Indice

TREŚĆ: Materiały z konferencji zorganizowanej przez Fundację Rzymską im. J. S. Umiastowskiej wraz z Biblioteką i Ośrodkiem Studiów Polskiej Akademii Nauk w Rzymie na temat 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Świadectwa byłych żołnierzy są uzupełnione analizami i spostrzeżeniami opracowanymi przez wielu włoskich i polskich naukowców, którzy z wielką dokładnością odnieśli się do przedstawionych kwestii historycznych. Wstęp Wojciecha Ponikiewskiego, Piotra Salwy, Stanisława A. Morawskiego, Paolo Morawskiego. Spis treści