Pubblicazioni > Edizioni della Fondazione

Testimonianze VI – Per la nostra e la vostra libertà.

Per la nostra e la vostra libertà. Ricordi dei combattenti Polacchi e delle loro famiglie in Italia [Za naszą i waszą wolność. Wspomnienia polskich żołnierzy i ich rodzin we Włoszech], a cura di Ewa Prządka e Anna Kwiatkowska, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. IX, Testimonianze – v. VI, 426 pagine + fotografie a colori, 21 cm, Roma, Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska, druk Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, 2011. 

CONTENUTO: Interviste con i combattenti polacchi della Seconda Guerra Mondiale insieme con i toccanti ricordi dei loro famigliari. A fine libro è presente un’appendice con fotografie degli album di famiglia dei combattenti. Prefazione di Ijola Hornziel Martinelli. Introduzione di Ewa Prządka. Introduzione di Stanisław A. Morawski. Indice

TREŚĆ: Wywiady z polskimi uczestnikami II wojny światowej wraz ze wzruszającymi wspomnieniami ich rodzin. Na końcu książki znajduje się załącznik ze zdjęciami pochodzącymi z albumów rodzinnych uczestników walk. Przedmowa Ijola Hornziel Martinelli. Wstęp Ewy Prządki. Wstęp Stanisława A. Morawskiego. Spis treści