Słownik biograficzny: Polacy we Włoszech: Kto jest kim. v. II

Słownik biograficzny: Polacy we Włoszech: Kto jest kim. v. II [Dizionario biografico dei polacchi in Italia. Chi è chi. v. II], red. Agnieszka Cichoń, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. XV, 94 strony + kolorowe fotografie, 21 cm, Rzym, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk studio EDO Jakub Łoś, 2017. 

TREŚĆ: Tom II słownika biograficznego osób narodowości polskiej, które mieszkały i/lub pracowały przez pewien czas lub na stałe we Włoszech. Spis treści 

CONTENUTO: Volume II del dizionario biografico di persone di nazionalità polacca che hanno vissuto e/o hanno lavorato per un certo periodo di tempo o in modo permanente in Italia. Indice