Pubblicazioni > Con altri editori

Polskie pomniki w świątyniach Rzymu

Tadeusz Chrzanowski e Marian Kornecki, Polskie pomniki w świątyniach Rzymu [Monumenti sepolcrali polacchi presenti nelle chiese romane], Monumenta Poloniae in Italia, 252 stron + czarno-białe fotografie, 24 cm, Warszawa, we współpracy z Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Fundacja im. Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, Papieski Instytut Studiów Kościelnych,1994.

TREŚĆ: Katalog pomników nagrobnych, epitafiów, tablic pamiątkowych dotyczących polskich duchownych i świeckich, od XVI wieku, w rzymskich kościołach i klasztorach, w tym S. Maria del Popolo, S. Maria sopra Minerva, S. Stanislao dei Polacchi. Spis treści 

CONTENUTO: Inventario dei monumenti sepolcrali, epitaffi, lapidi commemorative riguardanti ecclesiastici e laici polacchi, dal XVI secolo in poi, nelle chiese e nei conventi romani, tra cui S. Maria del Popolo, S. Maria sopra Minerva, S. Stanislao dei Polacchi. Indice