Pubblicazioni > Edizioni della Fondazione

Donatella Sasso, A fianco di Solidarność.

Donatella Sasso, A fianco di Solidarność. L’attività di sostegno al sindacato polacco nel Nord Italia (1981-1989) [U boku Solidarności. Wsparcie dla polskiego związku zawodowego w północnych Włoszech (1981-1989)], Polonica Włoskie – Polonica in Italia, Quaderni, 1, pagine 96, 20,5 cm, Roma, Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska, edizione Djinn di CasettaLuPi, stampa Bandecchi&Vivaldi, 2014.

CONTENUTO: Ricerca svolta nell’ambito del progetto “L’Italia e Solidarność. Archivi e testimonianze” riguardante le relazioni tra l’Italia e la Polonia di Solidarność, e le conseguenze in Italia dell’instaurazione dello stato di guerra in Polonia. Indice

TREŚĆ: Badania przeprowadzone w ramach projektu “Włochy i Solidarność.  Archiwa i świadectwa” na temat relacji między Włochami a Solidarnością Polską oraz włoskich konsekwencjach wprowadzenia stanu wojny w Polsce. Spis treści