Pubblicazioni > Con altri editori

Contatti artistici polacco–italiani 1871-1939

Contatti artistici polacco–italiani 1871-1939 [Polsko-włoskie kontakty artystyczne 1871-1939], a cura di Jerzy Malinowski, Agata Knapik & Anna Jagiełło, 333 pagine + fotografie a colori, 30 cm, Conferences and Studies of the Polish Institute of World Art Studies, vol. XXI, Roma-Warszawa-Toruń, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, 2021. 

TREŚĆ: Zbiór opracowań prezentowanych na konferencji zorganizowanej w 2021 roku przez Polski Instytut Studiów Sztuki Świata przy współpracy Polskiej Akademii Nauk w Rzymie i Instytutu Polskiego w Rzymie. Omawiana w niniejszym tomie konferencja poświęcona jest malarzom, rzeźbiarzom, architektom, a także pasjonatom sztuki: mecenasom, organizatorom muzeów oraz różnych projektów i zajęć artystycznych pomiędzy sztukami wizualnymi, literaturą, teatrem i filmami. Spis treści

CONTENUTO: Raccolta di studi presentati al convegno organizzato nel 2021 dall’Istituto Polacco di Studi d’Arte del Mondo con la collaborazione dell’Accademia Polacca delle Scienze a Roma e dell’Istituto Polacco di Roma. La conferenza di cui tratta il volume è dedicata a pittori, scultori, architetti, e alle persone appassionate delle arti: mecenati, organizzatori di musei, e infine a vari progetti e attività artistiche al confine tra arti visive, letteratura, teatro e cinema. Indice