Pubblicazioni > Edizioni della Fondazione

Testimonianze Tom III – W służbie ojczyzny – Al servizio della patria

W służbie ojczyzny [Al servizio della patria], red. Ewa Prządka, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. IV, Świadectwa – Testimonianze, v. III, 231 stron + czarno-białe fotografie, 21 cm, Rzym, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk Libra-Print, 2005.

TREŚĆ: Kontynuacja 2. tomu Świadectw z wywiadami z polskimi żołnierzami. Wywiady nie tylko ujawniają wiele interesujących szczegółów, ale także odsłaniają nowe aspekty historycznie znanych faktów. W wywiadach lub wspomnieniach występują: Mieczysław Borysowicz, Stanisław Dróżdż, Karol Kleszczyński, Edward Nowak, Józef Warszawski, Władysław Wąchała, Maciej Winiarski. Należy podkreślić staranność, z jaką zostały zredagowane wspomnienia, które oddają indywidualny wyrazisty styl autorów. Dzięki temu wspomnienia zachowują swoją autentyczność i wiarygodność. Wstęp Zarządu Fundacji Rzymskiej im. Margr. J. S. Umiastowskiej. Przedmowa Ewa Prządka. Spis treści 

CONTENUTO: Continuazione del II volume di Testimonianze con interviste ai combattenti polacchi. Le interviste non solo rivelano numerosi dettagli interessanti, ma espongono nuovi aspetti di fatti storicamente noti. Sono stati intervistati o ricordati nel volume: Mieczysław Borysowicz, Stanisław Dróżdż, Karol Kleszczyński, Edward Nowak, Józef Warszawski, Władysław Wąchała, Maciej Winiarski. È importante sottolineare la cura con cui sono state redatte le memorie le quali ci trasmettono lo stile espressivo individuale degli autori. In questo modo le memorie mantengono la loro autenticità e credibilità. Introduzione della Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska. Prefazione di Ewa Prządka. Indice