Pubblicazioni > Edizioni della Fondazione

Testimonianze Tom I – W walce o niepodległość – In lotta per l’indipendenza

W walce o niepodległość [In lotta per l’indipendenza], red Ewa Prządka, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. I., Świadectwa – Testimonianze, v. I., 336 pagine + czarno-białe fotografie, 21 cm, Rzym, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk Abilgraf 2000.

TREŚĆ: Świadectwa żołnierzy generała Andersa, którzy walczyli we Włoszech podczas II wojny światowej i dla których Włochy stały się drugą ojczyzną. Niezaprzeczalną wartością tych opowieści, pamiętników i wspomnień, przedstawionych niemal w formie “nagrań”, są opisy ludzkich doświadczenie i faktów historycznych widzianych z punktu widzenia jednostki. Świadectwa te stanowią fragment historii wpisany w losy jednostek. Wstęp Stanisława A. Morawskiego. Przedmowa Ewy Prządki. Spis treści 

CONTENUTO: Testimonianze dei soldati del generale Anders che hanno combattuto in Italia durante seconda guerra mondiale e per i quali l’Italia è diventata una seconda patria. Il valore indiscutibile delle storie, dei diari e delle memorie, presentate quasi sotto forma di ‘registrazioni’, sta nell’esperienza umana e nella descrizione dei fatti storici visti dal punto di vista dell’individuo. Un frammento di storia inscritto nei destini delle singole persone. Introduzione di Stanisław A. Morawski. Prefazione di Ewa Prządka. Indice