Polacy we Włoszech – Kto jest kim

Słownik biograficzny: Polacy we Włoszech: Kto jest kim [Dizionario biografico dei polacchi in Italia. Chi è chi], Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. III, 104 strony+ kolorowe fotografie, 21 cm, Rzym – Toruń, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, we współpracy z Oficyna Wydawnicza Kucharski, Związek Polaków we Włoszech, 2005.

TREŚĆ: Tom I słownika biograficznego osób narodowości polskiej, które mieszkały i/lub pracowały przez pewien czas lub na stałe we Włoszech.

CONTENUTO: Volume I del dizionario biografico di persone di nazionalità polacca che sono vissute e/o hanno lavorato per un periodo o in modo permanente in Italia.