Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie

Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie [Catalogo di stampe antiche della biblioteca del Collegio Pontificio Polacco a Roma], red. Michał Spandowski, Polonika XVI-XVIII wieku w Bibliotekach Rzymskich, v. 1, 142 strony + kolorowe fotografie, Warszawa, we współpracy z Biblioteka Narodowa, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, 2010.

TREŚĆ: Katalogi starodruków dotyczących Polski, znajdujących się w rzymskich bibliotekach, w szczególności w bibliotece Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Katalog jest pierwszym tomem serii. Jest to tom nietypowy dla serii, gdyż gromadzi wszystkie starodruki, nie tylko te dotyczące bezpośrednio Polski. Katalog zawiera 367 pozycji bibliograficznych, z których tylko 50 zawiera treści ściśle związane z historią Polski. Prefazione Tomasz Makowski. Introduzione Anna Endzel e Tomasz Ososiński. Spis treści 

CONTENUTO: Cataloghi di stampe antiche riguardanti la Polonia presenti nelle biblioteche romane, nello specifico la biblioteca del Collegio Pontificio Polacco a Roma. Il catalogo è il primo volume della serie. Si tratta di un volume atipico per la serie, in quanto raccoglie tutte le stampe antiche, non solo quelle che riguardano direttamente Polonia. Il catalogo comprende 367 voci bibliografiche, di cui solo 50 che hanno contenuto legato strettamente alla storia polacca. Prefazione Tomasz Makowski. Introduzione Anna Endzel e Tomasz Ososiński. Indice