W dziale Bibliografie, Fundacja im. Rzymska im. Janiny Zofii Umiastowskiej zamierza udostępnić przydatne narzędzia kulturowe przybliżające polskie realia czytelnikom, badaczom, znawcom i osobom zainteresowanym.

Instrument pochodzi od słowa „budować”(instruĕre). Nasze „narzędzia” są specjalnie przygotowywane przez poszczególnych autorów. Każdy autor swobodnie wybiera, jaki „klucz” zaproponować, aby poznać, obserwować, opisywać, badać, mierzyć, analizować, ewentualnie odszyfrowywać i rozumieć Polskę wczoraj, dziś, jutro. Nie są to zatem zwykłe spisy, ale raczej bezprecedensowe repertuary ułatwiające badania. Rozsądne i przemyślane narzędzia, łatwe w obsłudze, ale zawsze otwarte na nowe spostrzeżenia i uzupełnienia, sugestie, dalsze integracje i wzbogacenia.

Gromadząc i wybierając najróżniejsze źródła – historiograficzne, literackie, filozoficzne, artystyczne, kinematograficzne, teatralne, wizualne, dźwiękowe – nasze Bibliografie mają na celu wykorzystanie wszystkich możliwości badania Polski i stosunków włosko-polskich, tworzenia coraz to nowych i bardziej rozbudowanych syntez, poszerzania dyskusji i poznawania różnych punktów widzenia, pomagania współczesnym Europejczykom w lepszym postrzeganiu własnego kontynentu poprzez ukierunkowane, nawet bardzo szczegółowe pytania. Na przykład:

 • Z jakimi 100 pracami warto się zapoznać, aby lepiej zrozumieć fenomen Solidarności? Przeczytaj odpowiedź Jacka Kołtana tutaj. Przeczytaj dodatek autorstwa Vincenzo Bova
 • Do jakich publikacji należy zajrzeć, aby zrozumieć rok 1989, rok przełomu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej? (w przygotowaniu Fernando Orlandi)
 • Jakie książki należy przeczytać, aby zrozumieć transformację Polski po 1989 roku? (w przygotowaniu Milena Cygan)
 • Jakich 50 polskich filmów obejrzeć, aby zrozumieć dzisiejszą Polskę? (w przygotowaniu Lorenzo Costantino)
 • Jakie publikacje wydane po 1989 roku warto przeczytać o 2 Korpusie Polskim we Włoszech? (w przygotowaniu Aleksandra Makowska)
 • Jakie książki warto przeczytać, by pogłębić swoją wiedzę o polskim kinie?
 • Po jakie publikacje i katalogi wystaw sięgnąć, by poznać polską sztukę?
 • Jakie książki dokumentują i badają doświadczenie polskiego teatru w drugiej połowie XX wieku?
 • Które prace na nowo odczytują historię PRL-Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej?
 • Które książki naświetlają doświadczenie Drugiej Rzeczpospolitej?
 • Jakie publikacje czytać o stosunkach polsko-ukraińskich?
 • Którzy polscy autorzy i teksty wprowadzili innowacje w dziedzinie studiów nad przekładem?
 • Które polskie studia wprowadziły innowacje w dziedzinie studiów nad narodowymi, dwustronnymi, wielostronnymi „miejscami pamięci”?