Publikacje > Inni wydawcy

Polonia 1939. Sfida al terzo Reich

Sandra Cavallucci, Polonia 1939 Sfida al terzo Reich. Illusioni, inganni e complicità alla vigilia della Seconda guerra mondiale [Polska 1939 – Wyzwanie wobec Trzeciej Rzeszy. Iluzje, podstępy i współudział w przeddzień Drugiej Wojny Światowej], Studi Internazionali, 448 pagine, 22,5 cm, Soveria Mannelli, in collaborazione con la Fondazione Lanckorońska, la Fondazione Romana J. S. Umiastowska, la Fondazione Universitaria Kristina Bronislava Przyiemska Sbranti di Pisa e dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, Rubbettino editore, 2010.

CONTENUTO: Il volume ripercorre in modo originale i principali eventi del 1938-1939, proponendo il punto di vista di Varsavia per ogni tappa del periodo precedente al secondo conflitto mondiale. Vengono così sfatati molti dei miti ricorrenti sulla vigilia del conflitto. Il protagonista centrale dell’opera è l’ultimo ministro degli Esteri della Seconda Repubblica di Polonia, Józef Beck, un personaggio controverso e misterioso. 

L’analisi della natura delle relazioni tra la Polonia, la Germania e l’Unione Sovietica, da un lato, e dei rapporti tra la Polonia, la Francia e la Gran Bretagna, dall’altro, permette di cogliere molti aspetti significativi, spesso ignorati, di uno dei periodi più critici della storia europea. Prefazione di Ennio Di Nolfo. Indice 

TREŚĆ: Niniejszy tom w oryginalny sposób odtwarza najważniejsze wydarzenia z lat 1938-1939, przedstawiając punkt widzenia Warszawy z okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej,  rozwiewając wiele powtarzających się mitów na temat tych czasów. Głównym bohaterem publikacji jest ostatni minister spraw zagranicznych II RP, Józef Beck, postać kontrowersyjna i tajemnicza. Analizując charakter stosunków między Polską, Niemcami i Związkiem Radzieckim z jednej strony, a relacjami między Polską, Francją i Wielką Brytanią z drugiej, można uchwycić wiele istotnych, często ignorowanych aspektów jednego z najbardziej krytycznych okresów w historii Europy. Przedmowa Ennio Di Nolfo. Spis treści