Katalog poloników biblioteki Pontificia Università Urbaniana

Katalog poloników biblioteki Pontificia Università Urbaniana [Catalogo dei Polonica della Biblioteca Pontificia Università Urbaniana], red. Paulina Pludra-Żuk i Michał Spandowski, Polonika XVI-XVIII wieku w Bibliotekach Rzymskich, v. 2, 200 stron + kolorowe fotografie, 24 cm, Warszawa, we współpracy z Biblioteka Narodowa, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, 2012.

TREŚĆ: Katalogi starodruków dotyczących Polski znajdujących się w rzymskich bibliotekach, w szczególności w Bibliotece Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana. Podczas redagowania tego tomu zdecydowano się uwzględnić większość tematów związanych z Polską i zebrać wszystkie informacje dotyczące kraju, nawet te, które nie były obecne w katalogach opublikowanych do tej pory. Przedmowa Marek A. Rostkowski. Wstęp Pauliny Pludry-Żuk i Michała Spandowskiego. Spis treści 

CONTENUTO: Cataloghi di stampe antiche riguardanti la Polonia presenti nelle biblioteche romane, nello specifico la Biblioteca Pontificia Università Urbaniana. Durante la redazione di questo volume, si è deciso di includere la maggior parte degli argomenti relativi alla Polonia e di raccogliere tutte le informazioni legate al paese, anche quelle che non erano presenti nei cataloghi pubblicati fino ad oggi. Prefazione Marek A. Rostkowski. Introduzione di Paulina Pludra-Żuk e Michał Spandowski. Indice