Italia e Polonia. Storia – cultura – amicizia

Italia e Polonia. Storia – cultura – amicizia [Włochy i Polska. Historia – kultura – przyjaźn], a cura di Renzo Panzone, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. VI, 252 pagine + fotografie a colori, 20,5 cm, Roma, Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska, in collaborazione con l’Associazione Generale dei Polacchi in Italia, 2009.

CONTENUTO: Raccolta di articoli apparsi tra il 1997 e 2007 su Polonia Włoska che illustrano la storia polacca sfatando tutte le leggende e i luoghi comuni che spesso hanno danneggiato l’immagine della Polonia. Nel volume sono presentati avvenimenti storici, personaggi e manifestazioni della cultura polacca e la cronaca delle reciproche relazioni passate e presenti fra Polonia e Italia.  Introduzione di Renzo Panzone. Indice 

TREŚĆ: Zbiór artykułów, które ukazywały się w latach 1997-2007 w „Polonii Włoskiej”, ilustrujących polską historię podważając legendy i stereotypy, które często szkodziły wizerunkowi Polski. Tom przedstawia wydarzenia historyczne, postacie, różne przejawy polskiej kultury oraz kronikę dawnych i obecnych wzajemnych stosunków między Polską a Włochami. Przedmowa autorstwa Renzo Panzone. Spis treści